IBN TEJMIJINO PORICANJE SUPERIORNOSTI EHLULBEJTA a.s.

Go down

IBN TEJMIJINO PORICANJE SUPERIORNOSTI EHLULBEJTA a.s.

Komentar  Admin on Fri Oct 31, 2008 9:31 pm

Ibn Tejmijje je mnogo toga izrekao o ovoj temi, sto je pokazatelj njegove netrpeljivosti i protivljenja ehli bejtu. Navest cemo mnoge primjere, s tim da prije toga zelimo navesti nekoliko ajeta i hadisa koji govore velicini i ulozi koju ehli bejt posjeduje.
Uzviseni Allah u vezi sa ehli bejtom hz.Ibrahima a.s. kaze:
"Zar se cudis Allahovoj moci?" – rekose oni - "Allahova milost i Njegovi blagoslovi su na vama, obitelji vjerovjesnickoj. On je dostojan hvale i On je plemenit!"
(Hud:74)

Isto tako, poslije spominjanja osamnaest poslanika, Kuran kaze:
i neke pretke njihove i potomke njihove i bracu njihovu – njih smo odabrali i na pravi put im ukazali.
(Al-An'am:87)

Ili na drugom mjestu se u Kuranu kaze:
Allah je odabrao Adema, i Nuha, i Ibrahimovu porodicu, i Imranovu porodicu nad ostalim svijetom – sve porod jedan do drugog - a Allah sve cuje i sve zna.
(Ali Imran:33-34)

Ili,
i potomcima njegovim vjerovjesnistvo i Knjigu dali
(Al-'Ankabut:27)

Ili,
i poklonismo mu Ishaka, i Jakuba kao unuka, i sve ih ucinismo dobrim
… i ucinismo ih vodjama da upucuju prema zapovijedi Nasoj, i objavismo im da cine dobra djela, i da molitve obavljaju, i da milostinju udjeljuju, a samo su se Nama klanjali.(Al-Anbiya:72-73)

A sto se konkretno Poslanikovog ehli bejta tice Ku`ran kaze:
Allah zeli da od vas, o porodico Poslanikova, grijehe odstrani, i da vas potpuno ocisti.
(Al Ahzab:33)

"Ne trazim za ovo nikakvu drugu nagradu od vas, osim paznje rodbinske."
A umnogostrucicemo nagradu onome ko ucini dobro djelo, jer Allah, zaista, mnogo prasta i blagodaran je.
(Ash-Shura:23)

U vezi rivajeta koji govore o Poslanikovom ehli bejtu: se u jednom hadisu kaze: "O Allahu, ovo je moj ehlul bejt, otkloni od njih svaku necistotu I ocisti ih potpunim ciscenjem. (Sahih Muslim, br. 2424; Sunan Al-Tirmathi br. 3205, 3787, 3871)

Isto tako, kada je objavljen 56 ajet sure Al Ahzab: Allah i meleki Njegovi blagosilju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljate ga i vi i saljite mu pozdrav! Malik bin Mes’ud kaze: "Jednom nam pristize Resulullah, sallallahu alejhi ve alihi sellem, dok smo sjedili kod Sa’d bin Ubadea, a Besir bin Sa’d ga upita: "Allahov poslanice, Allah nam je naredio da te blagosiljamo i selame da ti upucujemo, pa kako cemo to uraditi? Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, sutio je toliko dugo da smo pozeljeli da ga o tome nismo ni pitali. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je zatim rekao: "Izgovarajte: - Allahu blagoslovi Muhammeda i Muhammedovu porodicu, kao sto si blagoslovio Ibrahima i Ibrahimovu porodicu. Obaspi blagodatima Muhammeda i Muhammedovu porodicu, kao sto si blagodatima obasuo Ibrahima i Ibrahimovu porodicu meًdju svim svjetovima, jer Ti si uistinu Hvaljen i Slavljen.

U drugoj predaji navodi se da je neki covjek dosao Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i upitao ga: "Allahov Poslanice, sto se tice nazivanja selama tebi, to nam je poznato, ali kako cemo te blagosiljati? On je odgovorio: ’Reci, - Allahu moj blagoslovi Muhammeda i porodicu Muhammedovu kao sto si blagoslovio Ibrahima, i obaspi Muhammeda i porodicu Muhammedovu blagodatima onako kao sto si obasuo blagodatima svojim Ibrahima i porodicu Ibrahimovu, jer ti si zaista Hvaljen i Slavljen.

El-Vahidi, od Ka’ba bin U’dzrea, navodi slicnu predaju kao povod objavljivanja ovome ajetu (sebebi nuzul) rekavsi: "Neki covjek je rekao Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, poznato nam je kako cemo te selamiti, ali kako cemo te blagosiljati, pa je objavljeno – Zaista Allah i meleki Njegovi blagosiljaju Vjerovjesnika...”

Od Ebu Mes’uda el-Bedrija navodi se da su ashabi rekli: "Allahov Poslanice, znamo kako cemo te selamiti, ali kako cemo salavate donositi na tebe kada klanjamo?" On rece: - Izgovarajte, Gospodaru, blagoslovi Muhammeda i porodicu Muhammedovu...

Iz navedenih hadisa razumije se da je obavezno uz Poslanika, blagosiljati i njegovu porodicu (ehli bejt), jer kada god je Alejhisselam odgovarao na pitanje ashaba kako ce ga blagosiljati, uz salavate na njega spomenuo je i svoju porodicu. Zar to nije dokaz vrijednosti ehli bejta?

Neki pravnici safijske skole cak uslovljavaju validnost namaza blagosiljanjem Poslanika, sallallahu alejhi ve alihi ve sellem i njegove porodice.

Jednog dana (nakon oprostajnog hadza) Allahov poslanik (s) je ustao da nam odrzi govor pored vode na mjestu koje je poznato kao Hum, (Gadir Hum), a koji se nalazi izmedju Mekke i Medine. Poslanik (s) je hvalio i velicao Uzvisenog Allaha i onda rekao: "O ljudi! Pogledajte! Izgleda da se priblizio cas kada cu biti pozvan od Allaha i ja cu odgovoriti tom pozivu. Pazite! Ostavljam vam dvije dragocjene stvari. Prva od njih je Knjiga Allahova u kojoj je svjetlost i uputa, a druga je moj Ehlul-Bejt. Allahom vas opominjem za moj Ehlul-Bejt, Allahom vas opominjem za moj Ehlul-Bejt, Allahom vas opominjem za moj ehli-bejt. To je ponovio tri puta.
· Sahih Muslim, dio o vrlinama ashaba, poglavlje o Alijevim vrlinama, 1980 Izdat u Saudi Arabia, Arapska verzija, dio 4, str 1873, hadis #36.
· I u mnogi drugim djelima kao u Sahih al-Tirmidhi, Musnad Ahmad (pogledaj ispod). Za Englesku verziju Sahih Muslima pogledaj knjiga 031, hadis #5920)
Admin
Admin
Admin

Broj komentara : 72
Join date : 2008-10-30

Vidi profil korisnika http://ehlibejt.bosnianforum.com

Na vrh Go down

Re: IBN TEJMIJINO PORICANJE SUPERIORNOSTI EHLULBEJTA a.s.

Komentar  Admin on Fri Oct 31, 2008 9:32 pm

Allahov poslanik (s) je rekao: "Ali je sa Kur`anom, i Kur`an je sa Alijem. Oni se nece razdvojiti jedan od drugoga sve dok me ne susretnu kod mojeg izvora."
· al-Mustadrak, od al-Hakim, dio 3, str 124 uz pozivanje na Umm Salama
· al-Sawa'iq al-Muhriqah, od Ibn Hajar, dio 9, odjeljak 2, str 191,194
· al-Awsat, od al-Tabarani; kao i al-Saghir
· Tarikh al-Khulafaa, od Jalaluddin al-Suyuti, str 173

"Pazite! Moj Ehlil-Bejt je poput ladje Nuhove. Ko god se ukrca na nju bice spasen, a ko god se ne ukrca na nju bice izgubljen."
· 1. al-Mustadrak, od al-Hakim, dio 2, str 343; dio 3, str 150-151 uz pozivanje na Abu Dhara. al-Hakim tvrdi da je ta predaja vjerodostojna (Sahih).
· 2. Fadha'il al-Sahaba, od Ahmad Ibn Hanbal, dio 2, str 786
· 3. Tafsir al-Kabir, od Fakhr al-Razi, u vezi komentara Qur'anskog ajeta 42:23; dio 27, str 167
· 4. al-Bazzar, uz pozivanje na Ibn Abbasa i Ibn Zubaira sa upotrebom rijecima "potonuti" umjesto "izgubljen".
· 5. al-Sawa'iq al-Muhriqah, od Ibn Hajar Haythami, dio 11, odjeljak 1, str 234 u vezi ajeta 8:33. Takodje i u odjeljku 2, str 282. On je rekao da je taj hadis prenesen preko pouzdanih osoba
· 6. Tarikh al-Khulafaa i Jami' al-Saghir, od al-Suyuti
· 7. al-Kabir, od al-Tabarani, dio 3, str 37,38
· 8. al-Saghir, od al-Tabarani, dio 2, str 22
· 9. Hilyatul Awliyaa, od Abu Nu'aym, dio 4, str 306
· 10. al-Kuna wal Asmaa, od al-Dulabi, dio 1, str 76
· 11. Yanabi al-Mawaddah, od al-Qundoozi al-Hanafi, str 30, 370
· 12. Is'af al-Raghibeen, od al-Saban

"Nemojte biti ispred njih pa da stradate, nemojte se udaljavati od njih pa da stradate, i nemojte pokusavati da vi njih ucite, jer oni znaju bolje od vas."
· 1. al-Durr al-Manthoor, od al-Suyuti, dio 2, str 60
· 2. al-Sawa'iq al-Muhriqah, od Ibn Hajar al-Haythami, dio 11, odjeljak 1, str 230, citirano od al-Tabarania, takodje i u odjeljku 2, str 342
· 3. Usdul Ghabah, od Ibn al-Athir, dio 3, str 137
· 4. Yanabi' al-Mawaddah, od al-Qundoozi al-Hanafi, str 41, kao i str 335
· 5. Kanz al-Ummal, od al-Muttaqi al-Hindi, dio 1, str 168
· 6. Majma' al-Zawa'id, od al-Haythami, dio 9, str 163
· 7. Aqabat al-Anwar, dio 1, str 184
· 8. A'alam al-Wara, str 132-133
· 9. Tadhkirat al-Khawas al-Ummah, Sibt Ibn al-Jawzi al-Hanafi, str 28-33
· 10. al-Sirah al-Halabiyyah, od Noor al-Din al-Halabi, dio 3, str 273

Allahov poslanik (s) je rekao: "Moj Ehlul-Bejt je poput kapije pokajanja kod Izraelicana; ko god udje bice mu oprosteno."
· Majma' al-Zawa'id, od al-Haythami, dio 9, str 168
· al-Awsat, od al-Tabarani, hadis #18
· Arba'in, od al-Nabahani, str 216
· al-Sawa'iq al-Muhriqah, od Ibn Hajar al-Haythami, dio 11, odjeljak 1, str 230, 234

Druga, prilicno slicna predaja je prenesena od al-Dare Qutnja u Ibn Hajarovom djelu al-Sawa'iq al-Muhriqah, dio 9, odjeljak 2, str 193; gdje Poslanik (s) kaze: "Ali je vrata prastanja, ko god udje na nju je vjernik, i obratno, ko kod ne udje na tu kapiju je nevjernik"

Ove predaje su u skladu sa Kur`anskim kazivanjem ajeta 2:58-59 kao i ajeta 7:161-162:
i kada smo rekli: "Udjite u ovaj grad i jedite sto god hocete i koliko god hocete, a na kapiju pognutih glava udjite, i recite: ’Oprosti’ - oprosticemo vam grijehe vase, a onima koji cine dobra djela dacemo i vise!"
(Quran 2:58-59)
A kada im je bilo receno: "Nastanite se u ovom gradu i jedite odakle hocete i recite: ’Oprosti!’, a na kapiju udjite glava pognutih - oprosticemo vam grijehe vase, a onima koji dobra djela cine dacemo i vise"
(Quran 7:161-162)

Sada kada smo naveli nekoliko ajeta i hadisa o vrijednosti ehli bejta, cini nam se prigodnim navesti stavove Ibn Tejmijje u vezi sa ehli bejtom naseg casnog Poslanika (s)
Ibn Tejmijje kaze: "Vjerovanje u to da je ehli bejt Poslanikov bolji od drugih je od dzahilijetskih ubjedjenja, kada su porodicne i plemenske veze bile uzrokom prednosti jednih nad drugima." (Ibn Taimiyyah, Minhaj Al-Sunna, tom. 3, str. 269)

Prema ovom Ibn Tejmijjinom stavu, to sto je Allah Uzviseni odabrao Poslanikov ehli bejt, ucinio ih predvodnicima poslije Poslanika (s), dao im posebne stepene, te svi ajeti i rivajeti koji govore o njihovoj superiornosti, sve je to za Ibn Tejmijju dzahilijjet i plemesko uzdizanje. Ukoliko ovakvi stavovi nisu poricanje Allahove Knjige i sunneta Poslanikovog, onda sta je?

Kada je objavljen ajet: Allah zeli da od vas, o porodico Poslanikova, grijehe odstrani, i da vas potpuno ocisti. (Al Ahzab,33), Poslanik (s) je pozvao Alija, Fatimu, Hasana i Husejna, alejhimu selam, stavio preko njih ogrtac i zamolio: "O Allahu, ovo je moj ehlul bejt, otkloni od njih svaku necistotu i ocisti ih potpunim ciscenjem."

Iako Ibn Tejmijje cijeni da je ovaj hadis sahih, docim je u njegovom tumacenju izrekao nesto sasvim drugo, pa kaze: U ovom ajetu se samo obznanjuje zelja Bozija za ciscenjem ehli bejta, a ono sto je Poslanik rekao je samo dova." (Ibid, tom. 2, str. 117)

Svi ajeti i hadisi koji se odnose na ehli bejt, ili posebno na hz. Aliju, oko cijeg povoda objavljivanja cak postoji potpuna saglasnost medju mufessirima, kod Ibn Tejmije su ili odbaceni u potpunosti ili im porice vjerodostojnost.

Kao na primjer ajeti:
Oni su zavjet ispunjavali plaseci se Dana cija ce kob svuda prisutna biti,
i hranu su davali – mada su je i sami zeljeli – siromahu i sirocetu i suznju.
"Mi vas samo za Allahovu ljubav hranimo, od vas ni priznanja ni zahvalnosti ne trazimo!
mi se Gospodara naseg bojimo, onog Dana kada ce lica smrknuta i namrgoًena biti."
(Ad Dahr:7-10)

Ili sljedeci ajet, koji je objavljen u povodu davanja sadake hz. Alije, dok je jos u namazu bio:
Vasi zastitnici su samo Allah i Poslanik Njegov i vjernici koji ponizno molitvu obavljaju i zekat daju.
(Al Maida:55)

Zaista je to zacudjujuce, sa kojom dozom neprijateljstva Ibn Tejmijje nastupa prema ehli bejtu. On porice svaki hadis koji govori o bilo kakvim vrlinama ehli bejta. On cak porice i hadis o bratimljenju izmedju Poslanika i hz. Alije. Hadis koji je mutewatir prenesen, znaci, hadis koji prenose najmanje dvadeset pet ashaba, u ciju se vrijednost ne moze sumnjati. On u vezi sa tim kaze: "hadis o bratimljenju Poslanika i Alija je bez ikakvog osnova".

Na drugom mjestu opet kaze: "Poslanik se nije pobratimio sa Alijem." (Ibn Taimiyyah, Minhaj Al-Sunna, tom. 3, str. 14)

Pogledajmo sada ko se sve prenosi dogadjaj o bratimljenju Poslanika (s) sa hz.Alijom:
Ibn Saad, Al-Tabaqat Al-Kubra, tom. 3, str. 22;
Sirat Ibn Hisham, tom. 2, str. 109;
Ibn Hayan, Al-Sira Al-Nabawia, str.149;
Al-Istiab, tom. 3, str. 35;
Asa'd Al-Ghaba, tom. 2, str. 221, tom. 4, str. 16, 29;
Uyun Al-Athar, tom. 6, str. 167;
Al-Bidaia wa Al- Nihaia, tom. 7, str. 348;
Ibn Abi Al-Hadeed, Sharh Nahj Al-Balagha, tom. 6, str.167;
Al-Sayuti, Tarikh Al-Khulafa, str. 135;
Al-Tirmathi, Al-Sunan, br. 3720;
Al- Baghawi, Masabih Al-Sunna , br. 4769;
Al-Hakim, Al-Mustadrak, tom. 2, str. 119

On je jednostavno poricao sve sto se ticalo hz Alije, i jednostavno nikada ne dosnosi za to dokaz, niti se poziva na misljenja imama mezheba.
Admin
Admin
Admin

Broj komentara : 72
Join date : 2008-10-30

Vidi profil korisnika http://ehlibejt.bosnianforum.com

Na vrh Go down

Na vrh


 
Permissions in this forum:
Ne možete odgovoriti na teme ili komentare u ovom forumu